دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی
.
به موجب آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی مصوب سی و هشمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی مقرر گردید که برای اولین دوره دکتری تخصصی پژوهشی از بین داوطلبین حائز شرایط ، پس از بررسی و احراز شرایط جهت ادامه تحصیل در دوره یاد شده انتخاب گردند. در اولین دوره در اسفند 89 ، خانم دکتر شیوا ثقفی از بین کلیه داوطلبین واجد شرایط در مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی پس از مصاحبه پذیرفته شدند. ایشان در خرداد 95 از پایان نامه خود با عنوان -بررسی ژن DOCK8 و نقاط داغ ژن STAT3 در بیماران مشکوک به بیماری نقص ایمنی اولیه Hyper IgE Syndrome در ایران همراه با مطالعه شواهد بالینی و آزمایشگاهی این بیماران دفاع کرده و فارغ التحصیل شدند.
همچنین در بهمن 90 نیز خانم دکتر زهرا علیزاده و خانم دکتر راهله شکوهی شورمستی پس از بررسی و احراز شرایط جهت ادامه تحصیل و مصاحبه در دومین دوره دکتری تخصصی پژوهشی پذیرفته شدند. ایشان در آذر 96 از پایان نامه های خود با عناوین" تغییرات اپی ژنتیکی سلولهایCD4 در اشکال مختلف آسم" و "تعیین شایعترین حساسیت به آلرژنهای استنشاقی در شهر تهران" دفاع کرده و فارغ التحصیل شدند.
همچنین خانم فاطیما ظهورا به عنوان دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی بین الملل مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی در سال 94 پذیرفته شده و در حال حاضر مشغول انجام پایان نامه خود با عنوان Next generation sequencing at SCID patients before and after birth می باشند.

عناوین پایان نامه های دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی مرکز به شرح ذیل می باشد:

 
-بررسی ژن DOCK8 و نقاط داغ ژن STAT3 در بیماران مشکوک به بیماری نقص ایمنی اولیه
 Hyper IgE Syndrome در ایران همراه با مطالعه شواهد بالینی و آزمایشگاهی این بیماران
دانشجو : شیوا ثقفی
 
اساتید راهنما : دکتر زهرا پورپاک، دکتر مصطفی معین،
 Prof. Bodo Grimbacher

اساتید مشاور: دکتر محمد رضا فضل اللهی ، دکتر مسعود هوشمند

-تغییرات اپی ژنتیکی سلولهای cd4 در اشکال مختلف آسم
دانشجوزهرا علیزاده

 
اساتید راهنمادکتر مصطفی معین، دکتر اسماعیل مرتاض

 
اساتید مشاور: دکتر زهرا پورپاک ، Dr. Adcok

-تعیین شایعترین حساسیت به آلرژنهای استنشاقی در شهر تهران

دانشجوراهله شکوهی شورمستی

اساتید راهنمادکتر زهرا پورپاک، دکتر مصطفی معین، Dr. Adriano MAri

اساتید مشاور: دکتر محمد رضا فضل اللهی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 
-Next generation sequencing at SCID patients before and after birth
PhD Student: Fatima  zohora

 
Supervisor : Dr. Zahra Pourpak, Dr. Moin
Adviser :  Dr. Fazlollahi, Dr. Alizadeh, Dr. Hooshmand
 


 
1394/12/12


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 2128
5.1/10 (تعداد آرا 23 نفر )