تأثیر واکسن پپتیدی در کنترل آلرژی در مدل حیوانی
ژورنال کلاب با موضوع: طراحی و ساخت واکسنهای پپتیدی جدید آلرژی و تأثیر آنها در درمان آلرژی در مدل حیوانی، در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.
روز چهارشنبه 9 مهر سال 94، ژورنال کلاب با موضوع: طراحی و ساخت واکسنهای پپتیدی جدید آلرژی و تأثیر آنها در درمان آلرژی در مدل حیوانی ، با حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی در سالن شورای این مرکز تشکیل شد.
 

 احد زارع ، دانشجوی دکترای ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی،  سخنران این ژورنال کلاب بود که عنوان کرد: دردهه اخیرمطالعات گسترده ای برای کنترل و درمان بیماری آلرژی- به خصوص آسم- انجام شده است  که ایمونوتراپی با آلرژن،تولید آنتی بادی منوکلونال علیه IgE و سایتوکاین هاو گیرنده آنها ، استفاده از سیتوکاین های تنظیمی ،استفاده از دمین های IgE و پپتیدهای کوچک مشتق شده از مولکولIgE  به عنوان واکسن از آن جمله اند. با توجه به نقش کلیدی گیرنده مولکولIgE ) FceRI ) در تنظیم آلرژی، و الهام از مطالعات قبلی، در این مطالعه طراحی واکسن های پپتیدی از مولکول رسیپتور IgEانجام شده و در مدل موشی التهاب آلرژیک (In Vivo ) و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی سایتوکین ها و مدیاتورهای مرتبط با آلرژی، و بررسی های پاتولوژی در این مطالعه نشان دهنده تاثیرات معنی دار این واکسن پپتیدی در کنترل آلرژی در مدل موشی بوده است، درنتیجه هدف قرار دادن بخشی از گیرنده مولکولIgE به وسیله آنتی بادی اختصاصی ضد آن،  میتواند منجر به مهار پاسخ آلرژیک شود.
1394/7/9


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 851
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )