آموزش عمومی
.
واحد های آموزشی ارائه شده طی سال های 92 الی 97 در مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژیردیف نام واحد درسی دانشگاه مقطع سال تحصیلی
1 کارورزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 96-97
2 کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 96-97
3 کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 96-97
4 کارورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 96-97
5 ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 96-97
6 ایمنی شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 96-97
7 تست های تشخیص آلرژی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران دستیاران فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی 96-97
8 سلولی و مولکولی پیشرفته پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری 96-97
9 روشهای ایمونولوژی پیشرفته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 96-97
10 کارورزی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد 96-97
11 کارورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 95-96
12 ایمنی شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 95-96
13 آلرژی و نقص ایمنی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 95-96
14 روشهای ایمونولوژی پیشرفته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 95-96
15 روشهای ایمونولوژی پیشرفته پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 95-96
16 کارورزی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد 95-96
17 ایمنی شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 94-95
18 کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 94-95
19 کارورزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد 94-95
20 روشهای ایمونولوژی پیشرفته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی(پردیس بین الملل) دکتری 94-95
21 روشهای ایمونولوژی پیشرفته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دکتری 94-95
22 اصول اولیه تکنیک های آزمایشگاهی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری 94-95
23 مستند سازی و گزارش نویسی و مقاله پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری 94-95
24 سیستمهای پردازش و مدیریت الکترونیک اطلاعات در تحقیق پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری 94-95
25 ایمنی شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 93-94
26 کارورزی روشهای تشخیص بیماریهای آلرژی و نقص ایمنی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 93-94
27 آلرژی و ایمونوپاتولوژی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 93-94
28 آلرژی و ایمونوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 93-94
29 کارورزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد 93-94
30 روشهای ایمونولوژی پیشرفته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد 93-94
31 کارورزی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد 93-94
32 کارورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 93-94
33 کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 93-94
34 ایمنی شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس دکتری 92-93
35 آلرژی و ایمونوپاتولوژی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 92-93
36 آلرژی و ایمونوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد 92-93
37 کارورزی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد 92-93
38 کارورزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد 92-93
39 کارورزی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 92-93
40 کارورزی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد 92-93
41 روشهای آزمایشگاهی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 92-93


1394/10/12


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1565
5.2/10 (تعداد آرا 17 نفر )