آرمایشگاه ژنتیک: Severe Combined Immunodeficiency Disorders (SCID),Wiskott Aldrich Syndrome (WAS), Chronic Granulomatous Disease (CGD), Griscelli Syndrome
آزمایشگاه ژنتیک


آزمایشات:
Severe Combined Immunodeficiency Disorders (SCID),Wiskott Aldrich Syndrome (WAS), Chronic Granulomatous Disease (CGD), Griscelli Syndrome, X-Linked Agammaglobulinemia (XLA), Severe Congenital Neutropenia Syndrome (SCNS), Warts Hypogammaglobulinemia Infections Myelokathexis Syndrome (WHIM), Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome (HLH), Hyper IgM Syndrome, Chronic Mucocutaneous Candidiasis (CMCC) (AIRE), Leukocyte Adhesion Deficiency (LADs), Herditary Angioedema,
Hyper IgE syndrome, Hermansky pudlak sydndromeبرخی تجهیزات :
دستگاه ترموسایکلر معمولی (PCR) ، دستگاه ترموسایکلر گرادیانت (PCR) ، سیستم الکتروفورز افقی مخصوص (PCR) ، دستگاه جذب اتمی ، هود بیولوژیک کلاس 1


                
       
           
 

 

1394/11/11


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 2321
5.3/10 (تعداد آرا 28 نفر )